Beypazarı Belediyesi

01.07.2024 tarihli Meclis Gündemi

Geri

01.07.2024 tarihli Meclis Gündemi

27 Haziran 2024

Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.07.2024 Pazartesi günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
 3. Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
 4. İlçemiz Ayvaşık Mahallesi Boztepe Mevkii KDGPA Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Belediyemize ait yarı olimpik yüzme havuzunun ücret tarifesinin güncellenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Belediyemize ait olan Hacıkara Mahallesi 753 ada 4 parseldeki yarı olimpik yüzme havuzunun Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Beypazarı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine üye belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Ankara Kalkınma Ajansı ve Türkiye Çevre Ajansı ile Belediyemizin yapacağı projeler kapsamında protokol yapmak üzere yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. İlçemiz Dudaş Mahallesi 187 ada 116 parselde bulunan Oda ve arsasının Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. 07.2021 tarih ve 140 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 155100 ada 1 parselde bulunan 739,24 m2 Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 12. İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1716 ada 6 parselde bulunan 632,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 13. İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1716 ada 7 parselde bulunan 836,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 14. İlçemiz Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkiinde 402 ada 119, 130, 131 ve 134 parsellerde parselasyon işleminin yeniden yapılarak maliklerin mağduriyetlerinin giderilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
 15. İlçemizde şehitler abidesi yapılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
 16. İlçemizde şehir içerisine kamyon ve tır gibi ağır vasıtalı araçların park yapmasının önlenmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun müşterek raporu.
 17. Çocuk parkı ve yeşil alan yapılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
DİĞER DUYURULAR