Beypazarı Belediyesi

Nikah İşlemleri

Geri

Nikah İşlemleri

NİKAH BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yerin Evlendirme Memurluğu'na birlikte yazılı veya sözlü olarak başvurabilirler. Evlenecek çiftlerden birinin İlçemizde ikamet etmesi, evlendirme işlemlerinin Belediyemizin Evlendirme Memurluğu'nda yapılması için yeterlidir.

Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlemiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.

Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

Evlenecek kişi, düzenlenecek Noter vekâletnamesi ile de evlenme işlemlerini yürütebilir. Ancak nikah esnasında evlenecek kişiler hazır bulunmak zorundadır.

İlçemizde evlenmek isteyen ancak Beypazarı’nda ikamet etmeyen çiftler, bağlı bulundukları belediyeden “İzin Belgesi” alarak Belediyemiz Evlendirme Memurluğu'na müracaat edebilirler. İlçemizde ikamet eden ancak başka bir ilçede nikah işlemlerini yaptırmak isteyen çiftler ise, aşağıda yazılı olan evrakları tamamladıktan sonra Evlendirme Memurluğumuzdan izin belgesi alarak istedikleri bir belediyede evlenebilirler.

I- EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

Yaşı Küçük Olanlar;

A- 17 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilcinin İzni bölümüne anne ve baba veya vasi imzası ile adı-soyadı yazılarak Noter tarafından onaylatılacaktır. Anne – baba nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir. Anne veya babadan biri ölmüş ise nüfus kaydı ile belgelenecektir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği anne ve baba belirtir şekilde getirilecektir. Anne baba nikahta bulunacaklardır.

B- 16 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.

 1. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?
 2. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
 3. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
 4. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
 5. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.
 6. Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır.
 7. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
 8. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
 9. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yerin Evlendirme Memurluğu'na birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.

A- FOTOGRAF: 6 adet fotoğraf müracaat sırasında getirilecektir. Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

B- NÜFUS CÜZDANI: Nüfus cüzdanlarının asılları müracaat ve nikah esnasında hazır bulundurulacak, fotoğraflı ve son on yılı geçmemiş olacaktır. Nüfus cüzdanlarından 2 er adet fotokopi getirmeleri gerekmektedir.

C-SAĞLIK RAPORU: Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 123. ve 124. maddelerinde belirtilen, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) laboratuar testlerini, Adrese Dayılı Nüfus Kayıt Sistemine göre belirlenen Aile Hekiminizin bulunduğu Sağlık Ocağı'ndan yaptırmanız gerekmektedir. Ancak Aile Hekimi Adres Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Aile Hekimi Ankara ili dışında illerde olması halinde Çankaya'da bulunan AÇS/AP'tan Sağlık Raporu alacaklardır.  Salı ve Perşembe günleri saat 8.00 ile 10.30 arası kan alımı yapılacaktır. Ayrıca talasemi kan alındı belgesi sağlık raporu ile birlikte getirilecektir. Alınacak olan test sonuçları her ilçe için yetkili AÇS/AP Merkezlerinde Rapor haline getirilecektir. (Raporlar resimli ve mühürlü olacaktır.)
Sağlık Raporu ve Talasemi testlerini yaptırabileceğiniz AÇS/AP Merkezleri Aile Hekimlerinizin bulunduğu Sağlık Merkezleridir.
Kadının 50 yaş üzerinde olması veya cerrahi menopoz sonrası (Ameliyat raporunun ibrazı halinde) Akdeniz anemisi taraması yaptırmasına gerek yoktur.

D- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ: Yerleşim yeri adresi Beypazarı Belediyesi sınırları içerisinde olanlar, Nüfus Kayıt Örneklerini E-Devlet üzerinden temin edebilirler. Medeni hali dul veya boşanmış olan bayanlar 300 günlük süreleri dolmadan evlenmeleri için Aile Mahkemesinden “İddet Müddetinin Kaldırılması Kararı” getireceklerdir.

E- EVLENME BEYANNAMESİ: Birimimizden yukarıdaki evrakların tanzimi ile birlikte başvuru yapmak için Belediyemiz Evlendirme Memurluğuna gelmeleri gerekmektedir. 

Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, Memurluğumuza talep edildiği takdirde verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

 1. YABANCI UYRUKLULULARIN EVLENME İŞLEMLERİ:

- Bağlı bulunduğu Konsolosluktan alınacak ve Bekarlık Belgesi  (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak ve tercümleri yaptırılacaktır.

- Pasaportlar, Yeminli Tercüman Bürolarınca Türkçe tercümesi ile birlikte Notere tasdik ettirilecektir.

- Çiftler Türkçe bilmiyorlarsa, Evlenme Beyannamesi 3 adet doldurulduktan sonra çiftlerin diline tercüme ettirilerek Noterden onaylatılacaktır. Müracaatta ve nikahta tercüman bulunduracaklardır.

Bekârlık Belgelerinde; Ad, soyadı, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde uygun olan) yazılacaktır. (Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.) Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir. Bekârlık Belgelerinde evlenmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunacaktır.

 1. İZİN BELGESİ
 2. Nikahını Belediyemizde yaptırmak isteyip de Beypazarı’nda ikamet etmeyen çiftler, bağlı bulundukları Belediyeden izin belgesi alarak müracaata geleceklerdir.
 3. Beypazarı’nda ikamet edipte izin belgesi almak isteyenler Sağlık raporu, evlenme ehliyet belgesi, 8’er fotoğraf, nüfus cüzdanlarının asılları ve 3’er adet Kimlik fotokopisi ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
 4. NİKAH ÜCRETLERİ

Uluslararası Aile Cüzdan Ücreti  ; 710,00. TL

(Her Yıl Yeniden Güncellenmektedir.)

DİKKAT!

 • Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır. (180 Gün)
 • Belediyemizde kıyılacak nikah merasiminde çiftlerin nikah saatinden 10 dk. önce Memurluğumuz bekleme salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Gününde gelmeyenlerin işlemleri iptal edilir ve hiçbir evrak iade edilmez.