Beypazarı Belediyesi

03.02.2020 Tarihli Meclis Gündemi

Geri

03.02.2020 Tarihli Meclis Gündemi

30 Ocak 2020

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 03.02.2020 Pazartesi günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Gazipaşa Mah. 155102 ada 1 parselin Maliye Hazinesinden satın alınması hk.
5-İlçemiz Kabaca Mah. 101 ada 1 parsel 800,00 m2 arsa satışı hk.
6-İlçemiz Hacıkara Mah. 1055 ada 8 parseldeki Belediyemize ait 12,00 m2 hissenin satışı hk.
7-İlçemiz Ayvaşık Mah. 6 ada 73 parseldeki Belediyemize ait 5.299,00 m2 hissenin bedelsiz devri veya tahsisi hk.
8-Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe alınan 06 BHZ 01 plakalı yol süpürme aracının "Kamu Hizmetine Tahsisli" olduğuna dair karar alınması hk.
9-2020 Ücret tarifelerine ek yapılması hk. (İmarsız alanlarda ifraz/tevhid bedeli, cins değişikliği kontrol harcı ve yıkım ruhsatı bedeli)
10-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 230 ada 2 parseldeki trafo alanı tahsisi hk. (Komisyon Raporu)
11-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Ilıman mevkii KDGPA imar planı hk. (komisyon raporu)
12-Karakaya sulama tesisi tarımsal sulama ücret tespiti hk. (Komisyon Raporu)
13-5957 Sayılı Kanun kapsamında pazar yerlerinden alınacak yer tahsis ücretinin belirlenmesi hk. (Komisyon Raporu)

DİĞER DUYURULAR