Beypazarı Belediyesi

Kurtuluş mahallesi (Hamzalar) 1/1000 UİP değişikliği askı ilanı

Geri

Kurtuluş mahallesi (Hamzalar) 1/1000 UİP değişikliği askı ilanı

13 Ocak 2020

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kurtuluş mahallesi Ilıman mevkiine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik işlemi sonucu, 01.07.2019 tarih ve 47 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2019 tarih ve 1484 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 13.01.2020 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askı ve ilana alınmıştır.

 

DİĞER DUYURULAR