Beypazarı Belediyesi

01.03.2022 Tarihli Meclis Gündemi

Geri

01.03.2022 Tarihli Meclis Gündemi

1 Mart 2022

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.03.2022 Salı günü saat 17:00'de covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
        

1-Açılış ve yoklama.

2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.

3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2022 Mali Yılı Ücret Tarifelerinde bulunan İmar Planı ve Plan Değişikliği Kontrol Ücretine ek yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Gazigündüzalp İş Merkezinde bulunan kule katı ve kule kısmının yıkılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Kızılcasöğüt Mahallesi 1434 parsel üzerinde bulunan 185,00 m2'lik arsanın satışı hk.
7-İlçemiz Yukarıgüney Mahallesi 101 ada 161 parsel üzerinde bulunan 2.677,27 m2'lik tarlanın satışı hk.
8-İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında, Beypazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi kurulması hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-Kardeş şehir olunması yönünde alınmış olan, 03.03.2020 tarih ve 172 sayılı Meclis Kararında düzeltme yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemizde yardıma muhtaç kimselere elektrik yardımı yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun müşterek raporu.
11-İlçemizde mesleki olarak açılan veya açılabilecek kursların araştırılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun müşterek raporu.
12-Belediyemizin sokak hayvanları konusunda kış aylarında yapılan hizmetlerin araştırılması hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu raporu.
13-İlçemizde hayvancılık konusunda yapılan desteklerin yeterliliğinin araştırılması hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonu müşterek raporu.
14-2000 yılında yapılan restorasyonlar hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
15-İlçemiz İstiklal Sokağın mimari ve estetiğinin araştırılması hakkındaki Mimari ve Estetik Komisyonu raporu.

DİĞER DUYURULAR