Beypazarı Belediyesi

01.02.2022 Tarihli Meclis Gündemi

Geri

01.02.2022 Tarihli Meclis Gündemi

1 Şubat 2022
Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.02.2022 Salı günü saat 17:00'de covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Başağaç Mahallesi Hasan Hüseyin BÖLÜKOĞLU Parkına büfe yapılması ve kiraya verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Norm Kadro iptal ve ihdas işlemi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-2000 yılında Beypazarında yapılan restorasyonlar hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
7-Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze yapılan son bir aya ait taleplerin araştırılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu Raporu.
8-İlçemiz gençlerinin yarıyıl tatili döneminde spora olan yöneliminin artırılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
9-İlçemizde eğitim gören öğrencilerin okullarına ulaşımı konusunda toplu taşıma araçlarının yeterliliği ve saatlerinin uygunluğunun araştırılması hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun raporu.
10-Jeotermal kaynakların hayvancılıkta kullanım alanlarının araştırılması hakkındaki Jeotermal Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun müşterek raporu.
11-Kömür yardımı yapılması hakkındaki Plan Bütçe Komisyonu, Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonlarının müşterek komisyon raporu.
12-İlçemizdeki İstiklal Sokağın mimari ve estetiğinin araştırılması hakkındaki Mimari Estetik Komisyonu Raporu.

 

DİĞER DUYURULAR