Beypazarı Belediyesi

BEYPAZARI EVLERİ

Geri

BEYPAZARI EVLERİ

Beypazarı,köklü kültürü ve bu kültürün halen içinde yaşatıldığı tarihi konaklarıyla canlı bir kent dokusuna sahiptir.Kent dokusunu oluşturan temel özelliklerini muhafaza etmeyi başaran Beypazarı halkı,kültürel miraslarının en önemli öğeleri olan tarihi yapıların içinde yaşamlarını halen sürdürmektedir.

Beypazarı’nda yerleşim alanları,dönemin diğer Osmanlı yerleşim merkezlerinde olduğu gibi dini ve kültürel sebeplerden dolayı camii,hamam,çeşme ve çarşı merkezli olarak kurulmuştur.Beypazarı’nın mevcut tarihi dokusunun yapılaşmasındaki etkenler ise çeşitlidir.Bu nedenler arasında;yeryüzü şekilleri,hakim rüzgar yönleri,zemin emniyeti,güvenlik ve savunma,kültürel ve sosyal özellikler-geniş aile yapısı-gibi pek çok etken doğrudan ya da dolaylı etkili olmuştur.

Sokaklarda iç içe yerleşim tarzı benimsenmiştir. Bu nedenle kapılar, pencereler ve guşgonalar birbirine çaprazdan bakar şekilde düzenlenmiş, insanların, komşularına ve yeşile saygı göstermesinden dolayı hiçbir yapı bir diğerinin ışığını kesecek şekilde yapılmamıştır. Ayrıca konutların yerleşiminde, hava sirkülasyonu, gün ışığı, güneye ve sokağa dönüklük ve manzara önemli rol oynamıştır.
Osmanlı döneminden kalan 200 yıllık tarihi özelliği olan 3500 civarındaki Beypazarı evleri 2000’li yılların başında başlatılan restorasyon hamlesiyle kent dokusu korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak kültürel miras bilinci oluşturulmuştur.

Eski evleri yıkıp apartman yapma yerine tarihi ve kültürü korumanın daha önemli bir değer olduğunun farkına varılmıştır.