Kurtuluş mahallesi 1708 ada 3 ve 4 parsellere ait 1/1000 Ölçekli imar planı askı ilanı.

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi