Başağaç mahallesi 1841 ada 1,2,3 parsellere ait 1/1000 UİP değişikliği askı ilanı

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi