Karaşar mahallesi Kirazyanı mevkii 1/1000 UİP değişikliği askı ilanı

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi