Karaşar mahallesi Kirazyanı mevkii 1/1000 UİP değişikliği askı ilanı.

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi