Kurtuluş mahallesi 210 ada 27 parsel1/1000 KAUİP değişikliği askı ilanı.

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi