Ayvaşık mahallesi 6 ada 29,67 parseller 1/1000 uygulama imar planı askı ilanı.

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi