Beytepe mahallesi 1437 ada 2 parsele ait uygulama imar planı askı ilanı

bilgit Bilgi Bilgi bilgi bilgi