Hacıkara Mahallesi 8, 9 ve 10 adalar ve parsellerinde Plan tadilatı askı ilanı

00/00/0000

Askı İlanına Çıkan Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Duyuru Konusu                       : İmar Plan Tadilatı   (Hacıkara Mahallesi 8, 9 ve 10 adalar ve parsellerinde Plan tadilatı askı ilanı)                                                                                    

Duyuru İçeriği                          : 

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Hacıkara Mahallesi, 8 ada 2 parsel, 9 ada 1,2,3,4,5 ve 6 parseller ve 10 ada 1 ve 3 nolu parsele ilişkin:

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği işlemi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesi uyarınca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2015 tarih ve 2015/1291 sayılı karar ile onaylanmış ve 07.08.2015 tarih ile 05.09.2015 tarihleri arasında ilan-askı süresinde itiraz olmamış ve kesinleşmiştir.”

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği işlemi Beypazarı Belediye Meclis Kararınca 05.08.2014 tarih ve 2014/151 sayılı UİP-814,5 PİN ile onaylanmıştır.

3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği üzere 07.09.2015 tarih ile 06.10.2015 tarihleri arasında 1( bir) ay (30 gün) süreyle askı ve ilana alınmış olup 06.10.2015 tarihine kadar askıda kalacaktır.

Yukarıda belirtilen duyuru içeriği Beypazarı Belediye Başkanlığı resmi internet sayfasında 07.09.2015 tarihinde yayımlanmaya başlanmış olup 06.10.2015 tarihine kadar yayımlanmaya devam edecektir.


Sitemizi 18314 Kişi Ziyaret Etti.
en ucuz ucak bileti pegasus turk hava yollari 1080p film izle