EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

10/03/2015


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    06.03.2015

İ L A N

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresleri belirtilen iş yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartnameler dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 16.03.2015 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşısında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.   

Şartnameler Beypazarı Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

ADRESİ                                                                AYLIK  MUH. BEDEL ( ¨ )          SAATİ

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:2                    ¨ 300,00         14:35

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:3                    ¨ 350,00         14:40

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:4                    ¨ 250,00         14:45

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:5                    ¨ 250,00         14:50

Ayvaşık Mah. Oğuz 2. Sok. 942 ada 1Parsel No:6                    ¨ 250,00         14:55

                                                                                                                                                                    


Sitemizi 18340 Kişi Ziyaret Etti.
en ucuz ucak bileti pegasus turk hava yollari 1080p film izle