türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMUN GENEL TANITIMI

1) GÖREVLERİ:

Müdürlüğümüz görev,kuruluş ve çalışma yönetmeliği çerçevesinde; Beypazarı ilçesi dâhilinde ikamet

eden ih􀀑yaç sahibi vatandaşların yardım başvurularını alıp saha ekibi tara􀀚ndan sosyal durum

incelemelerini yaparak bu bilgilerin sisteme girilmesini sağlamak.

Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi,

manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ih􀀑yaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının

önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak ve hayat standartlarının iyileş􀀑rilmesi ve

yüksel􀀑lmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Beypazarında ikamet eden tekerlekli sandalyeye bağlı engellilere tekerlekli sandalye, havalı yatak,

işitme cihazı, beyaz baston, koltuk değneği, protez, ortopedik ayakkabı vb. medikal yardımlar yapmak.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan yoksul vatandaşların; yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, temizlik

malzemesi, barınma ve meskende fiziki yaşam koşulları gibi temel ih􀀑yaçlarına ilişkin araş􀀩rma,

inceleme ve tespitler yapmak. Bu tespitlere göre yoksul vatandaşların yiyecek, içecek, giyecek,

yakacak, temizlik malzemesi ve ev eşyası gibi temel ih􀀑yaçlarını karşılamak.

İlçemizdeki yoksul vatandaşlarımızın temel ih􀀑yaçlarında kullanılmak üzere; vatandaşlar yada kurum

ve kuruluşlar tara􀀚ndan bağışlanmak istenen ev eşyası, giyecek, yiyecek, içecek, temizlik malzemesi,

engelli aracı gibi ayni yardımları kabul etmek ve usulüne uygun bir şekilde ih􀀑yaç sahiplerine dağı􀀩m

ve teslima􀀩nı yapmak. Sokakta yaşayan çocuklara, ye􀀑şkinlere ve madde bağımlılarına yönelik olarak;

yiyecek, giyecek, kişisel temizlik, elbise temizliği, saç ve sakal 􀀩raşı gibi temel sosyal hizmetleri yapmak

veya yap􀀩rmak. Bu konuda gerekirse mal ve hizmet sa􀀩n almak ve giderlerini müdürlük bütçesinden

karşılamak.

İlçemizde meydana gelen yangın, sel, 􀀚r􀀩na, deprem ve heyelan gibi afetlere uğrayanlara yönelik olarak; acil yiyecek, içecek, giyecek ve ba􀀬aniye yardımı yapmak. Hasar tespit çalışmalarından sonra
ih􀀑yaç sahibi olanlara ev eşyası yardımı yapmak ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak hasarlı
meskenlerin bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak. Başkanlık makamının onayıyla geçici olarak
barınma ih􀀑yaçlarını karşılamak.Sitemizi 38517 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort