türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL BİLGİLER

A.Yetki , Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 maddesi gereğince ve diğer mevzua􀁃n

öngürdüğü hükümlerine göre yasa ve yönetmeliklerde gösterilen şekil ve süre içerisinde

belediye mücavir alan sınırları içerisinde ka􀁃 a􀁃k toplama hizme􀀾 sağlanan bölgelerde kentsel

ka􀁃 a􀁃kların toplanması ve nakliyesine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların aksamadan

yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

Müdürlüğümüz ; İlçemizde üre􀀾len ve inorganik a􀁃k maddelerin , kalın􀁃ların , toz ve

çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması, sokak, cadde, bulvar ,meydan, mahalle,

pazar yerleri gibi alanların temizlenmesini sağlamakla görevlidir.

Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanları içesinde ; hizmet içi eği􀀾mlerle çalışan

personelin iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması iş gücümüzü ar􀁃rılması sağlayarak , halkımızın

temizlik ve çevre kirliliği konularında aydınla􀁃lması için çeşitli görsel ve yazılı basından

yararlanılarak duyurular, ilanlar yapılması, çeşitli panel, söyleşi ve benzeri oturumlar düzenlemek

ve tüm bunları gerçekleşi􀀾rirken müspet bilimlerin ve mühendisliğin ana ilkelerinden ayrılmadan

çalışmak.

B. MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz ; tüm çalışanlarıyla birlikte çevreyi ka􀁃lımcı , insan odaklı , güvenilir,

hesap verilebilir, şeffaf ve adil bir yöne􀀾m anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde

sunarak , ken􀀾n değişimine yön verip halkın yaşam standartlarını yükseltmek.

Vizyonumuz; ekonomisi güçlü , kültürel değerleri canlı , çevreye duyarlı, teknolojinin

tüm araç ve gereçlerinden faydalanarak kendine ayrılan bütçeyi tasarruflu kullanan , doğal

kaynakları koruyan ,ih􀀾yaç halinde günün her saa􀀾nde ekipleri organize edebilen, eği􀀾mli ekipler

oluşturan , her kesimin beğenisini kazanan, modern ve sağlıklı temiz bir şehir oluşturmak.

C.İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Kurtuluş Mahallesi Halil Şıvgın Caddesi No:5/1 Beypazarı /Ankara adresindeki

Belediyemiz Hizmet Binasında faaliyet göstermektedir. Müdürlüğümüz ; Belediye içerisinde bir

büro, Ayvaşık Mahallesi Marongozlar 4. Sokak Üzerindeki Belediye Atölye tesislerinde 1 adet köpek

barınağı binası 1 adet üstü kapalı hizmet araçları grajı ,1 adet işçi idare konteynerı birimlerden

oluşmaktadır. .

2- Örgüt Yapısı

Müdürlüğümüz doğrudan Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak hizmet yürütmektedir.

Müdürlüğümüz yıl boyunca 365 gün 8 saat mesai şeklinde hizmet vermektedir.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüzde 4 (iki) adet bilgisayar ve 1 (bir) adet fotokopili yazıcı bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları

Müdürlüğümüz 1 adet Temizlik İşleri Md V. , 1 Adet Memur , 4 adet kadrolu işçi ve hizmet alımı

ile 1 adet Sorumlu personel, 19 adet sokak süpürge işçisi , 6 adet büro temizlik işçisi , 18 adet çöp

toplama işçisi , 9 adet çöp kamyon şoförü , 1 adet tanker aracı şoförü , 1 adet süpürge aracı şoförü, 1

adet ilaçlama personeli ,3 adet köpek rehabilitasyon merkezi işçisi olmak üzere toplam 58 kişiden

oluşan personelle hizmet vermektedir.

74 2016 YILI FAALİYET RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ

5- Sunulan Hizmetler

1- İlçe genelinde tüm cadde, sokak ve meydanların süpürülmesi , temizlenmesi ve

yıkanması hizmetleri verilmektedir.

2- İlçe genelinde tüm ka􀁃 a􀁃k ve evsel a􀁃kların toplanılması ve nakledilmesinin işlerinin

yapılması .

3- Karasinek ve sivrisinekle mücadele amaçlı ilaçlama işlerinin yürütülmesi .

4- Açık ve kapalı semt pazarlarının süpürülmesi , ka􀁃 a􀁃kların alınması ve yıkanarak

temizlenmesi

5- Boş arazi üzerindeki çöp benzeri a􀁃kların temizlenmesi

6- Sahipsiz eski ev eşyaları moloz ve benzeri a􀁃kların ayrı toplanması ve nakledilmesi

7- İlçe genelinde bulunan çöp konteynerlerin temizlik bakım ve onarımlarını yapmak

8- Gerekli yerlere konteyner , bidon ve çöp bidonlarının konulması

9- Belediyenin çevre ve halk sağlığı ile ilgili genel tedbirlerini almak ve yürütmek.

10- Çeşitli broşür , resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek kent

halkının temizliğe ka􀁃lımını sağlamak.

11- Yürü􀁖üğü faaliyetler ile ilgili olarak kendi birimine gerekse de Belediyemize gelen

şikayetlerle ilgili olarak gerekli çalışmların yapılmasını ve ilgili kurum ve kuruluşmlara

gerekli cevapların verilmesini sağlamak.

6- Yöne􀀾m ve İç Kontrol Sistemi

Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Hiyerarşik yapılanmasında Belediye Başkan Yardımcısına

bağlı olarak hizmet yürütmektedir. Müdürlüğümüz faaliyetleri ; Temizlik İşleri Müdürün emir ve

idaresinde sevk ve idare edilerek görevler yerine ge􀀾rilmektedir.

D- Diğer Hususlar

Ayrıca müdürlüğümüz asli görevlerinin yanında Belediyenin çeşitli etkinliklerin destek

sağlanması amacıyla çeşitli organizasyonlarda araç ve personel görevlendirmesi yapmış􀁃r.

Belediyemizin diğer hizmet birimlerinin ih􀀾yaç ve talepleri doğrultusunda gereken yardım

sağlanmış􀁃r.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Müdürlüğümüze kanun ve yönetmeliklerde verilen görevleri kesin􀀾siz 365 gün

en uygun ve verimli hızlı bir şekilde yerine ge􀀾rerek İlçemizin çevre koruma ve temizlik hizmetlerinin

sağlanması hedeflenmiş􀀾r.

B- Temel Poli􀀾kalar ve öncelikler

Müdürlüğümüzce verilen hizmetlerin aksaksız bir şekilde yürütülmesi için

Personel eği􀀾m ve teknolojik alt yapının geliş􀀾rilmesi ile kent este􀀾ği, çevre temizliği yaşanılabilir

kent anlayışı çerçevesinde gerekli bilinçlendirme ve araç gereç modernizasyonun sağlanmasıdır.

C- Diğer Hususlar

Müdürlüğümüzün hizmetlerinde etkinliğin ve verimliğin artması için yetersiz olan

Ka􀁃 a􀁃k depolama nakil sahasının yapılması ve dona􀁃sının sağlanmalıdır.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görev ve yetki alanındaki iş ve görevleri yıl boyunca kesin􀀾siz
bir şekilde hizmet vererek yerine ge􀀾rmektedir. Müdürlüğümüz ; sorumluluk sahası içerisinde
hizme􀀾n etkinliğinin geliş􀀾rilmesi ve personel performansının ar􀁃rılması için sürekli planlama ,
eği􀀾m ve dene􀀾m faaliyetlerini yerine ge􀀾rmektedir .
B- Zayıflıklar
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görevlerini yerine ge􀀾rmede 6360 Sayılı kanun kapsamında 

2- Performans Sonuçları Tablosu
Nüfusu ve yerleşim birimleri sürekli artan ilçemizde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün
görevlerinin de ar􀁃ğı gözlemlenmektedir. Müdürlüğümüzün sorumluk bölgesi içerisinde kendine ait
görevleri liyakat esası çerçevesinde layıkıyla yerine ge􀀾rmektedir.

ÖNERİ VE TEDBİRLER
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz hizmetlerinin daha etkili yerine ge􀀾rilmesi için 6360 sayılı yasa
kapsamında mahalleye dönüştürülen belde ve köyler bulunan çöp toplama merkezlerine 400 litrelik
çöp konteynerlerının konulması personel yetersizliğinden kaynaklanan aksamaların önüne geçilmesi
için hizmet alımı yapılması belediye atölyesinde bulunan çöp transfer merkezinin günlük çöp
transferi tonajına göre depolamalı şekilde iyileş􀀾rilmesi , köpek rehabilitasyon merkezinin ailelerin
gelip vakit geçirebileceği, sosyal dona􀁃ların yapılması , evcil sahipli hayvanlar için ülkemizde bir ilk
olması bakımından Avrupada örneklerinin olduğu gibi kamu parkları içerisine hayvan parkların
yapılmasının faydalı olacağı, plas􀀾k ambalajların toplanması için Avrupada örneklerinin olduğu gibi
ulusal marketlerce geri dönüşümün sağlanması için toplama merkezleri kurulmasının faydalı olacağı
müteala edilmektedir.


Sitemizi 38522 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort