türk porn kayseri escort eskişehir escort konya escort

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Misyonumuz

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, kent insanının eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmasına, üretmesine, bilgiyi uygulamasına, yaymasına yönelik hizmetler vermeyi amaç edinmiştir.

Vizyonumuz

Sosyal dayanışmayı artırmayı amaçlayan çağdaş ve kalıcı hizmetleri yerine getirmek, kent bütününde gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklerle kentlilik bilinci ve kültürünü oluşturmak, aile ve kadını ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek, bu konularda stratejiler geliştirmek, plan ve programları oluşturmak ve temel politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak.

Stratejik Amaçlar

  1. Aileyi ekonomik ve sosyal yönden koruyup desteklemek ve kadınların sosyal, bedensel, ruhsal, mesleki ve kültürel yönden gelişmesine katkıda bulunmak.
  2. Sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak kentlilerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek, kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak ve kentlileşme sürecine hız kazandırmak.
  3. Kentlilerde vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak.
  4. Kentteki tarihi ve kültürel değerleri korumak ve ekonomik potansiyeli desteklemek amacıyla kermes, sergi, fuar, panayır, gösteri, seminer, konferans, sempozyum, yarışma, müzik ve eğlence programları düzenlemek.
  5. Yaygın mesleki ve teknik eğitim programları uygulayarak kentlileri çeşitli alanlarda bilgi, beceri ve meslek sahibi yapmak.
  6. Yasaların izin verdiği çerçevede el emeği üretim, pazarlama ve satış merkezleri kurarak kentlilerin sanata olan ilgisini artırmak ve aile ekonomilerini güçlendirmek.

İlke ve Değerlerimiz

Müdürlük faaliyetlerinin yerindelik, planlılık, etkenlik, verimlilik, zamanlılık, saydamlık, hesap verebilirlik, kalite, işbirliği, sürekli iyileştirme, kesintisiz iletişim, halka yakınlık, çalışanların mutluluğu, çevreye, topluma ve insana saygı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi esastır.

Hedeflerimiz

  1. Kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak.
  2. Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek.
  3. Kentlilerin çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak.
  4. Yöresel özelliklere ve ihtiyaçlara göre eğitim-öğretim, üretim, istihdam, pazarlama ve örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Sitemizi 38520 Kişi Ziyaret Etti.
ucuz ucak bileti flypgs turk hava yolları onur air sunexpress atlas jet anadolu jet pegasus en ucuz ucak bileti pegasus halı saha yapan firmalar ankara escort bayan izmir escort